חזון האירגון

פריצות דרך מדעיות ב-100 השנים האחרונות הביאו למיגור של מחלות או הפחתת התמותה מהן, לשיפור איכות החיים והארכת תוחלת החיים. הצטברות הידע בתחום הביולוגיה והרפואה עשויה לאפשר יום אחד שליטה בביולוגיה של האדם במידה שתאפשר מיגור של המחלות הקשות ביותר ואף קריאת תיגר על תהליך ההזדקנות. מטרת ההקפאה הקריוניקה היא לגשר על הפערים המדעיים והטכנולוגיים הללו באמצעות עצירת הזמן, והשימוש בה נעשה רק בלית ברירה ובהתאם להגדרות הרפואיות המשמשות כיום לאבחון חיים וקביעת מוות. אנו רואים חשיבות רבה בהקמת אירגון קריוני ללא מטרות רווח שיפעל לקידום המחקר בתחום, להנגשת מידע מבוסס-ראיות לציבור ולהקמת מכון בישראל שיספק שירות קריוני באופן שוויוני, ובפרט ללא אפליה על רקע מוצא, מגדר או מעמד סוציו-אקונומי.

חשוב להדגיש שלמרות ששירות קריוני ניתן כבר כיום במספר מקומות בעולם, עדיין אין הוכחת היתכנות להפשרה והחייאה מוצלחת של אדם (או יונק אחר) מהקפאה קריונית.

עם זאת, מחקרים מהשנים האחרונות מספקים עדויות משכנעות לכך שניתן להקפיא איברים שלמים, ובפרט מוח, בטמפרטורות נמוכות (מתחת למינוס 100°C) לטווח ארוך ולהפשירם ללא פגיעה משמעותית במבנה הרקמה. למרות אי-הוודאות, עדויות אלה מחזקות את ההשערה שכבר באמצעות הטכנולוגיה הקיימת כיום ניתן לשמר את גוף האדם באופן שיאפשר לטכנולוגיות עתידיות להחזיר אותו לחיים נורמליים לאחר הקפאה קריונית.